واحد توسعه تحقیقات بالینی با هدف تسهیل و بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ایجاد شبکه‌های علمی بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی با بیمارستان، از همان ابتدای تشکیل خود ایجاد تعامل و گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی را به عنوان یکی از استراتژی های توسعه دنبال نموده است. لیست زیر اسامی مراکز معتبر علمی است که در زمینه تبادل و ارائه خدمات علمی با واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولایت تفاهم نامه مشترک همکاری امضا نموده‌اند. 

   تفاهم نامه همکاری در سال 1400

-تفاهم همکاری مابین "پژوهشکده سرطان انستیتوکانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران" و 
 "دانشگاه علوم پزشکی قزوین-مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت"در استقرار " ثبت سرطان¬ بالینی پستان" 

 - تفاهم نامه راه اندازی نظام ثبت بیماری نارسایی مزمن کلیوی (CKD)
      مابین دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی قزوین

       - تفاهم نامه مشارکت در راه اندازي سيستم ثبت سنگ هاي سيستم ادراري ایران
    مابین دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی قزوین


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0