• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ 
مطالعه پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی نشان داد:
فعالیت های بدنی متوسط باعث بهبود فشار خون و آسیب كمتر اندوتلیال رگ ها می شود

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در یک مطالعه مروری در سال 1400 تاثیر فعالیت بدنی بر فشار خون را در 51 مقاله بررسی کردند. نتایج حاصل نشان داد یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فشار خون، انجام فعالیت بدنی با شدت متوسط است که در این بین مشخص شد که تمرین با شدت متوسط می تواند منجر به بهبود عملکرد سیستم ایمنی شود و این امر می تواند باعث بهبود فشار خون و آسیب کمتر اندوتلیال رگ ها در زمان پاندمی کووید-19 شود.


فعالیت بدنی یکی از مولفه های اصلی زندگی سالم قلمداد می شود که به عنوان سبک زندگی سالم می تواند شامل انجام تمرینات هوازی، پیاده روی، دوچرخه سواری، شنا، بازی های تفریحی باشد که در این بین شدت و مدت فعالیت حائز اهمیت است. با توجه به اینکه تمرین می تواند باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی شود، می تواند باعث بهبود فشار خون و جلوگیری از آسیب آندوتلیال نیز شود. زمانی که شدت فعالیت ورزشی زیاد باشد  متعاقب آن سیستم ایمنی سرکوب شده و بین 24 تا 48 ساعت بدن مستعد ابتلا به عفونت است.با این حال جهت جلوگیری از این اتفاق، محققین برای افرادی که مبتلا به پرفشارخونی هستند ،تمرین با شدت متوسط را پیشنهاد کرده اند. همچنین با توجه به اینکه در حین انجام فعالیت های ورزشی با شدت متوسط مانند دویدن شدت تنفش افزایش می یابد و دریافت اکسیژن بالا می رود ، بهتر است در فضای باز از ماسک استفاده شود. 


در نهایت پیشنهاد می شود که قبل از ابتلا به کووید -19 افراد به فعالیت های بدنی هوازی بپردازند تا هم سطح سیستم ایمنی بدن را افزایش دهند  و هم باعث کاهش فشار خون و خطرات احتمالی آن شوند. همچنین عدم فعالیت های ورزشی شدیدنیز در این دوره از اهمیت بالایی برخوردار است.

pdf مقاله

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0