متقاضیان ثبت کارآزمایی بالینی لطفا به محض دریافت کد اخلاق به ثبت مطالعه در سایت IRCT اقدام بفرمایید.  مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران از قبول و ثبت مطالعاتی که بعد از شروع به بیمارگیری و یا گذشته نگر (رتروسپکتیو) اقدام به ثبت می‌کنند، خودداری می‌نماید.

 

شما به عنوان محقق یا حمایت کننده اصلی ، متقاضی ثبت کارآزمایی بالینی لازم است طی مراحل زیر اقدام فرمائید:

•    به سایت, www.irct.ir مراجعه کرده و یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید.
•    درخواست عضویت شما بررسی و در صورت تائید مراتب به صورت پست الکترونیکی به شما اطلاع داده خواهد شد.
•    پس از تائید عضویت، شما با مراجعه به سایت ثبت کارآزمایی بالینی ایران اطلاعات مربوط به کارآزمایی بالینی را وارد می کنید.
•    اطلاعات کارآزمایی شما توسط کارکنان مرکز بررسی شده و پس از تکمیل نهائی آن، شماره اختصاصی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران به آن تعلق می گیرد. 
•    شما با یک حساب کاربری می توانید کارآزمایی های متعدد ثبت کنید.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0