دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر داوود محمدی

معاون پژوهشی_ سرپرست واحد

  • تحصيلات : فوق تخصص جراحی توراکس

دکتر داوود محمدی

معاون پژوهشی_ سرپرست واحد

  • پست الکترونیکی : d.mohammadi@qums.ac.ir

زهرا آهنگری

کارشناس واحد

  • تحصيلات : کارشناس تکنولوژی جراحی

زهرا آهنگری

کارشناس واحد

  • پست الکترونیکی : Clinical_research@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0