• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ 
برگزاری جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز یکشنبه  1401/04/05  با حضور جناب آقای دکتر داوود محمدی ، سرپرست واحد ، سرکار خانم دکتر مریم رجبی و سرکارخانم دکتر منیرالسادات میرزاده به عنوان اعضای شورای پژوهشی برگزار گردید.

در این جلسه سه پایان نامه با حضور اساتید راهنما مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید موارد مورد نیاز اصلاح گردد. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0