اطلاعیه
ابلاغ لیست الویتهای پژوهشی بازنگری شده دانشگاه علوم پژشکی قزوین

1397/2/30 يكشنبه

ابلاغ لیست اولویتهای پژوهشی بازنگری شده دانشگاه علوم پزشکی قزوین

با توجه به ضرورت بازنگری و تعیین اولویت‌های پژوهشی بخش سلامت استان و تأکید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در این زمینه، لیست اولویت‌های پژوهشی تهیه شده بر اساس شیوه‌نامه نحوه تعیین اولویت‌های پژوهشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور، جهت اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان محترم و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری عناوین طرح‌های تحقیقاتی باید بر اساس اولویت‌های پژوهشی انتخاب گردد، در غیر این صورت در شورای پژوهشی دانشگاه مصوب نخواهد شد.

برای دریافت لیست عناوین اولویت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی قزوین اینجا کلیک نمایید.