اطلاعیه
ژورنال یاب Elsevier

1396/8/8 دوشنبه

ژورنال یاب Elsevier

یافتن یک ژورنال جهت انتشار مقالات علمی همواره یکی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. این پایگاه با به کارگیری تکنولوژی های جستجوی هوشمند و فرهنگ لغات اختصاصی هر رشته علمی، اطلاعات مقاله شما را ارزیابی می کند و لیستی از ژورنال های مناسب را پیشنهاد می دهد.


این پایگاه در مورد هر کدام از ژورنال های پیشنهادی اطلاعات ذیل را ارائه می دهد:

میزان ربط موضوعی، IF (impact factor)،
نوع دسترسی،
مدت زمان بررسی اولیه مقاله (ارسال تا ارزیابی اولیه)،
میزان پذیرش،
مدت زمان چاپ مقاله (پذیرش تا انتشار)