اطلاعیه
فراخوان مقاله هجدهمین کنگره سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۶

1396/4/15 پنجشنبه

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مکان برگزاری: قزوین -  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تاریخ برگزاری: 14 الی 17 شهریور 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:     12 تیر 96
تلفن تماس با دبیرخانه: 33357036-028

وب سایت همایش: www.18arcims.ir

ایمیل: 18arcims@qums.ac.ir
محورهای همایش
  • بیماری های غیرواگیر
  • بیماری های واگیر و اختلالات ایمنی
  • فناوری و نوآوری های علوم پزشکی
  • خون شناسی و سرطان
  • کشف و ارزیابی داروها
  • علوم اعصاب و بهداشت روان
  • آسیب شناسی، ژنتیک و سلول های بنیادی

محور ویژه: سرطان