اخبار اسلایدی
لینک سامانه جامع پژوهش جهت ارسال طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها( اعضای هیئت علمی و دانشجویان)

1396/8/14 يكشنبه

جهت ورود به سامانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بروی لینک زیر کلیک نمایید. 

لینک سامانه جامع پژوهش