اخبار اسلایدی
انتشار نسخه الکترونیک ماهنامه سرآمد و دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1396/8/7 يكشنبه

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی

ماهنامه الکترونیک سرآمد و دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص روند تاسیس شرکت های دانش بنیان و توسعه فناوری های مورد نیاز جامعه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتشار یافت.