اخبار اسلایدی
برگزاری کارگاه دو روزه روش تحقیق در مطالعات مداخله ای کارآزمایی بالینی در مرکز آموزشی درمانی ولایت

1396/3/31 چهارشنبه

روز 24 اردیبهشت 1396 کارگاه روش تحقیق در مطالعات مداخله ای کارآزمایی بالینی با تدریس دکتر نوید محمدی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به منظور توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در پژوهش های بالینی درمرکز برگزار شد . در این کارگاه طبقه بندی کارآزمایی بالینی ها مورد بحث قرار گرفت . هدف از کارآزمایی ها طرح کلی کارآزمایی بالینی،ملاحضات اخلاقی و اجزای کلیدی کارآزمایی بالینی همچون انتخاب افراد مورد مطالعه،تحصیص مطالعه،ماسکه کردن و.... به طور کامل بیان می شود.