اخبار اسلایدی
کسب رتبه علمی پژوهشی توسط مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

1396/3/31 چهارشنبه

مجله فارسی زبان دانشکده علوم پزشکی نیشابور  با عنوان " مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور" در سال جاری موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات خود به آدرس زیر مراجعه نمایید:
.http://journal.nums.ac.ir