متون عمومي

هدف کلی:
حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بیمارستان آموزشی
توسعه پژوهش‌های بالینی و هدایت آن‌ها به سوی اولویت ‌های پژوهشی
 
اهداف اختصاصی:
-          ترغیب و توانمند‌سازی اعضای هئیت علمی و دانشجویان دوره بالینی جهت انجام پژوهش‌های بالینی
-          فراهم آوردن تسهیلات موردنیاز جهت پژوهش در بیمارستان آموزشی
-          ارتقاء کمی و کیفی مقالات


برنامه های کاربردی این واحد در حال حاضر خدمت رسانی در زمینه‌های پژوهشی جهت اعضاء هیئت علمی، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ، در رابطه با:
ü        مشاوره در زمینه پروپوزال نویسی

ü        مشاوره در متدولوژی طرح تحقیقاتی
ü        مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله

ü        مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارجی

ü        مشاوره در نحوه رفرنس نویسی

ü        مشاوره آماری

ü        مشاوره در زمینه جستجو در اینترنت و بانک های اطلاعاتی